Mr. Gulash

Za: Biro, Zagreb

Gotova hrana

Izrada: Ambalaža, Logotip