Gaj

Za: Mladina d.d.

Linija vina

Izrada: Ambalaža, Logotip